Ce poti face si sa te scape mediatorul…

Infracțiuni supuse medierii

acord de mediere
un acord de mediere reusit înlătură (în unele cazuri) răspunderea penală

Mai jos sunt listate infracțiunile din Noul Cod Penal din care un mediator te poate scoate „basma curată”. Un acord de mediere încheiat între victimă (păgubit) și făptuitor înlătură pentru acesta din urmă răspunderea penală. Situația este similară și pentru infracțiunile la care împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Conform art. 69 și 70 din Legea 192 din 2006 (Legea medierii) dacă acordul intervine în timpul urmăririi penale se oprește urmărirea, iar dacă acesta intervine în faza judecății făptuitorul va fi achitat.

Procurorul poate suspenda cercetările iar instanța poate suspenda judecata până la finalizarea medierii, indiferent de rezultatul acesteia. Atenție, suspendarea procesului nu este obligatorie, depinde de hotărârea instanței!

Suspendarea durează cel mult trei luni, iar activitatea de urmărire penală respectiv  judecata se reiau din oficiu în cazul unei medieri eșuate.

Mai jos sunt redate infracțiunile la care urmărirea penală se declanșează în urma unei plângeri prealabile, infracțiuni la care un mediator poate interveni și să contribuie la înlăturarea răspunderii penale sau la achitarea făptuitorului, după caz.

Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
Lovirea sau alte violențe – art.193
Vătămarea corporală din culpă – art.196

Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
Violența în familie – art. 199

Infracţiuni contra libertăţii persoanei
Amenințarea – art.206
Hărțuirea – art.208

Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Violul – art.218 alin.(1) si alin.(2)
Agresiunea sexuală – art.219
Harțuire sexuală – art.223

Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
Violarea de domiciliu – art.224
Violarea sediului profesional – art.225
Violarea vieții private – art.226
Divulgarea secretului profesional – art.227

Furtul
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabila – art.231
(Este vorba de acele furturi care se săvârșesc între membrii de familie sau persoane care locuiesc împreună și care se sancționează doar la plângere prealabilă. De asemenea, furtul de folosință. La aceste infracțiuni împăcarea părților înlătură răspunderea penală.)

Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Abuzul de încredere – art. 238
Abuzul de încredere în fraudarea creditorilor – art.239
Bancruta simplă – art 240
Bancruta frauduloasă – art.241
Gestiunea frauduloasă – art.242
Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor – art.243
Înșelăciunea – art.244
Înșelăciunea privind asigurările – art. 245

Distrugerea şi tulburarea de posesie
Distrugerea – art.253 alin.(1) și (2)
Tulburarea de posesie – art.256

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Asistența și reprezentarea neloială – art. 284

Infracţiuni de serviciu
Violarea secretului corespondenței – art.302

Infracţiuni contra familiei
Abandonul de familie – art.378
Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor – art.379

Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate
Împiedicarea exercitării libertății religioase – art.381