Medierea sau judecata în instanta? Comparati si dvs. o cauză concretă!

La Judecătoria din Oradea, in dosarul D.4282/271/2007 partile au inceput procesul in mai 2007. Au avut 27 de temene de judecata! Dupa intrarea in procedura de mediere cauza a fost solutionata în șapte zile. Pentru informarea dvs si o privire de ansamblu asupra costurilor si risipei de energie ce se pot depune în soluționarea unui litigiu în fața  judecătorilor și cu sprijinul avocaților, mai departe puteti observa derularea procesului pe scurt.


GEORGESCU IOANA FLORICA Reclamant
BERE ANA-MARIA Pârât

Şedinţe

07.07.2011
Complet: Serviciul Civil
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: încuviinteaza acordul de mediere

30.06.2011
Complet: C16 civil-
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: PENTRU A SE FACE DOVADA ACHITĂRII DIFERENŢEI DE ONORAR EXPERT

07.04.2011
Complet: C16 civil-
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cerere de amânare

10.02.2011
Complet: C16 civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: adresa reclamantă

25.11.2010
Complet: C16 civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cerere de amânare

30.09.2010
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Pentru a se emite adresă către pârâtă în vederea comunicării unui exemplar din raportul de expertiză

07.06.2010
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: revenire adresă expert

29.03.2010
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: adresa expert şi reclamantă

25.01.2010
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: adresă expert

09.11.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: probe

21.09.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din data de 31.08.2009 privind întreruperea activităţii de judecată începând cu 01.09.2009, şi faţă de Hotărârea Adunării Generale a Federaţiei Naţionale Sindicale Projust din data de 31.08.2009, adoptată de Adunarea Generală a Grefierilor din cadrul Judecătoriei Oradea de la data de 04.09.2009,

01.06.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

27.04.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

30.03.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: pentru ca reclamanta să achite avansul onorariu expert în construcţii în cuantum de 400 lei

16.02.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de reclamantă împotriva expertului

19.01.2009
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: pentru ca reclamanta să achite avansul onorariu expert fixat de instanţă în cuantum de 300 lei

17.11.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: pentru efectuarea expertizei în construcţii

06.10.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: faţă de cererile de amânare formnulate de reprezentanţii părţiloir, pentru ca părţile să încheie o convenţie

02.06.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: SUSPENDAT ÎN BAZA ART. 242 PCT. 2 C.PROC.CIV.

19.05.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de părţi, pentru a da posibilitate acestora să încheie o tranzacţie,

14.04.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: în vederea efectuării unei expertize în construcţii

17.03.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: FIJND NECESARE NOI LĂMURIRI ŞI PENTRU A SE PUNE ÎN DISCUŢIE EFECTUAREA UNEI EXPERTIZE ÎN CONSTRUCŢII.

10.03.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: termen pronunţare 17.03.2008

03.03.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: termen de pronunţare 10.03.2008.

11.02.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de reprezentantul pârâtei, pentru a studia proiectul de construcţie depus de reprezentantul reclamantei şi a-şi preciza poziţia,

14.01.2008
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei, pentru a depune la dosar proiectul de construcţie

26.11.2007
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei, pentru a depune la dosar proiectul de construcţie.

29.10.2007
Complet: C16 civil
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Faţă de cererea de amânare a pârâtei, considerând-o legală în temeiul art. 156 C.pr.civ.